beats by dre cheap

FRESH VIJESTI

19.12.12. - Radarske kontrole u ZDK Srijeda, 19 Decembar 2012 Stacionarni radari: od 00 do 24 sata M-17 u mjestima D.Vraca, Brankovići, Misurići i Šije. PU I - PS CENTAR 06:00 do 14:00 sati M-17 - presretači u pmv 08:00 do 09:30 sati regionalni put - Sarajevska 14:00 do 22:00 sati M-17 - presretači u pmv 22:00 do 00:30 sati M-17 Blatuša PU II - PS KAKANJ 11:00 do 12:00 sati R-466 Haljinići 20:00 do 21:00 sati R-466 Podbjelavići PU III - PS MAGLAJ 15:00 do 16:30 sati R-465 O.Polje 14:30 do 22:30 sati M-17 - presretač u pmv PU IV - PS TEŠANJ, PS DOBOJ-JUG, PS USORA 10:30 do 12:30 sati M-4 Ljetinić 12:30 do 14:00 sati M-4 Jelah 17:00 do 19:00 sati M-4 Jelah 19:00 do 21:00 sati regionalni put - Krndija 21:00 do 23:00 sati lokalni put - Bukva 04:00 do 07:00 sati M-17 Šije PU V - PS OLOVO 11:00 do 12:30 sati M-18 Dolovi PU ŽEPČE - PS ŽEPČE 06:30 do 08:00 sati M-17 petlja Žepče 15:30 do 17:00 sati regionalni put - Perkovići PS ZAVIDOVIĆI Lokalni i regionalni putevi na području PS Zavidovići - mobilni radar PS VISOKO 09:00 do 10:00 sati R-444 ulica Sarajevska - presretači u pmv 11:00 do 12:00 sati R-443 ulica Mule Hodžića - presretači u pmv

TELEVIZIJA RA
http://tvra.blogger.ba
19/12/2012 09:40