FRESH VIJESTI

19.12.12. – Radarske kontrole u ZDK
Srijeda, 19 Decembar 2012

Stacionarni radari: od 00 do 24 sata M-17 u mjestima D.Vraca, Brankovići, Misurići i Šije.

PU I – PS CENTAR

06:00 do 14:00 sati M-17 – presretači u pmv
08:00 do 09:30 sati regionalni put – Sarajevska
14:00 do 22:00 sati M-17 – presretači u pmv
22:00 do 00:30 sati M-17 Blatuša

PU II – PS KAKANJ

11:00 do 12:00 sati R-466 Haljinići
20:00 do 21:00 sati R-466 Podbjelavići

PU III – PS MAGLAJ

15:00 do 16:30 sati R-465 O.Polje
14:30 do 22:30 sati M-17 – presretač u pmv

PU IV – PS TEŠANJ, PS DOBOJ-JUG, PS USORA

10:30 do 12:30 sati M-4 Ljetinić
12:30 do 14:00 sati M-4 Jelah
17:00 do 19:00 sati M-4 Jelah
19:00 do 21:00 sati regionalni put – Krndija
21:00 do 23:00 sati lokalni put – Bukva
04:00 do 07:00 sati M-17 Šije

PU V – PS OLOVO

11:00 do 12:30 sati M-18 Dolovi

PU ŽEPČE – PS ŽEPČE

06:30 do 08:00 sati M-17 petlja Žepče
15:30 do 17:00 sati regionalni put – Perkovići

PS ZAVIDOVIĆI

Lokalni i regionalni putevi na području PS Zavidovići – mobilni radar

PS VISOKO

09:00 do 10:00 sati R-444 ulica Sarajevska – presretači u pmv
11:00 do 12:00 sati R-443 ulica Mule Hodžića – presretači u pmv

Komentariši